Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom do obchodného registra

Predtým ako začnete

Ak už máte živnostenské oprávnenie (alebo iné podnikateľské oprávnenie) túto službu nepoužívajte, návrh môže byť odmietnutý. Návrh podajte cez službu „Návrh na zápis spoločnosti“.

Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra zjednodušene. Zjednodušenie spočíva v možnosti založiť spoločnosť online. To znamená možnosť vytvoriť zakladateľský dokument prostredníctvom na to určenej služby pre vytvorenie spoločenskej zmluvy a následne možnosť získania živnostenského oprávnenia pre vybrané predmety podnikania zápisom obchodnej spoločnosti do obchodného registra bez potreby predchádzajúcej návštevy živnostenského úradu. IČO spoločnosti bude pridelené zápisom do obchodného registra.

Vyplnenie návrhu na zápis vám zaberie približne 30 až 60 minút.