Elektronické služby obchodného registra

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, s cieľom zlepšenia užívateľskej prívetivosti elektronických služieb obchodného registra, zavádza s účinnosťou od 1.2.2023 možnosť zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy, ako aj možnosť zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom.

Webové sídlo obchodného registra zároveň ponúka možnosť využitia štandardizovaných šablón na vytvorenie spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným, podpisového vzoru konateľa a jeho súhlasu s vymenovaním do funkcie, ako aj na vytvorenie šablóny na tvorbu plnomocenstva.

Viac informácií o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom, nájdete na stránke webového sídla MS SR.
Viac informácií o zriadení podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom, nájdete na stránke webového sídla MS SR.