Návrh na zápis zmeny údajov do obchodného registra

Nové elektronické služby obchodného registra zatiaľ nepodporujú podanie návrhu na zápis zmeny údajov do obchodného registra. Pre podanie návrhu je zatiaľ potrebné použiť na to určenú elektronickú službu zverejnenú na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk a príslušný formulár podľa právnej formy zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.