Návrh na zápis zmeny údajov do obchodného registra

Predtým ako začnete

Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o zapísanej osobe do obchodného registra.

Vyplnenie návrhu na zápis zmeny Vám zaberie približne 30 minút.