Poskytovanie výpisu z obchodného registra

Predtým ako začnete

Služba je určená pre občanov a podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné požiadať o vydanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe, ktorý je použiteľný na právne účely.

Výpis z obchodného registra obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania.

Výpis z obchodného registra v elektronickej podobe je opatrený kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Registrový súd ho poskytuje bezplatne a bezodkladne po doručení žiadosti o poskytnutie výpisu z obchodného registra elektronickými prostriedkami.

Výpis z obchodného registra v listinnej podobe je po zaplatení súdneho poplatku (za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra v listinnej podobe sa uhrádza súdny poplatok 10 €) bezodkladne zaslaný na žiadateľom uvedenú adresu.

Služba si nevyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis občana.