Vytvorenie spoločenskej zmluvy pre spoločnosť s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom

Predtým ako začnete

Prostredníctvom služby je možné vytvoriť a pripraviť zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu pre prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom.

Prihláseným používateľom sa rozpracovaná spoločenská zmluva priebežne ukladá do „Moje podania“.

Pre vytvorenie spoločenskej zmluvy budete potrebovať identifikačné údaje o všetkých zapisovaných spoločníkoch a konateľoch. Údaje o zakladanej spoločnosti, o vkladoch spoločníkov. Nie sú potrebné žiadne prílohy.

Vyplnenie spoločenskej zmluvy vám zaberie približne 30 minút.

Spoločenskú zmluvu v elektronickej podobe musia autorizovať všetci spoločníci.