Prostredníctvom služby je možné vytvoriť si podpisový vzor konateľa a súhlasu s vymenovaním do funkcie.