Formulár č. 7

Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra

Predtým ako začnete

Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra.

Vyplnenie návrhu na zápis vám zaberie približne 60 minút.