Návrh na zápis podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom do obchodného registra

Predtým ako začnete

Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na zriadenie podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby zjednodušeným spôsobom. Výhodou použitia zjednodušeného postupu je súčasné získanie živnostenského oprávnenia pre vybrané predmety podnikania zápisom podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra.

Vyplnenie návrhu na zápis vám zaberie približne 30 až 60 minút.