Prostredníctvom služby je možné vytvoriť plnomocenstvo.