Formulár č. 29

Návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra

Predtým ako začnete

Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra.

Vyplnenie návrhu na zápis vám zaberie približne 60 minút.