Formulár č. 15

Návrh na zápis podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra

Predtým ako začnete

Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na zápis podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra.

Vyplnenie návrhu na zápis vám zaberie približne 60 minút.