Formulár č. 26

Návrh na zápis európskeho družstva do obchodného registra

Predtým ako začnete

Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na zápis európskeho družstva do obchodného registra.

Vyplnenie návrhu na zápis vám zaberie približne 60 minút.

K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa prikladajú listiny (dokumenty) podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.