Formulár č. 31

Návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod

Predtým ako začnete

Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.

Vyplnenie návrhu na zápis vám zaberie približne 30 minút.