Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín

Predtým ako začnete

Služba je určená pre fyzické osoby a podnikateľov na získanie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín obchodného registra.

Potvrdenie o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín obchodného registra v elektronickej podobe, je opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Registrový súd ho poskytuje bezplatne v lehote do piatich pracovných dní odo dňa, keď súdu bola doručená žiadosť elektronickými prostriedkami.

Potvrdenie o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín obchodného registra v listinnej podobe, je zasielané na žiadateľom uvedenú adresu po uhradení súdneho poplatku (za vyhotovenie a vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín obchodného registra sa uhrádza súdny poplatok 5 €).