Požiadanie o uloženie listiny do zbierky listín

Predtým ako začnete

Služba je určená pre podnikateľov.

Prostredníctvom služby je možné podať žiadosť o uloženie elektronickej podoby listiny do zbierky listín obchodného registra.

Pri žiadosti o uloženie listiny do zbierky listín obchodného registra sa vyžadujú dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou).