Formulár č. 19

Návrh na výmaz údajov z obchodného registra

Predtým ako začnete

Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.

Vyplnenie návrhu na výmaz vám zaberie približne 30 minút.