Formulár č. 34

Podanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu

Predtým ako začnete

Prostredníctvom služby možno podať námietku proti odmietnutiu vykonania zápisu (zmeny alebo výmazu) údajov zapisovaných do obchodného registra.

Námietku proti odmietnutiu vykonania zápisu do OR je možné podať až nasledujúci deň po odmietnutí vykonania zápisu.